Contact us Left

Heeft u een vraag of opmerking?

Reduce recruitment costs

HOE KUNT U DE KOSTEN VOOR RECRUITMENT VERMINDEREN

Het is een veelvoorkomende discussie; we verlagen uw budget. Het kan aanvoelen alsof u constant gevraagd wordt meer te doen, maar minder uit te geven. Door uw recruitment uit te besteden bent u in staat om gebruik te maken van resourcing expertise en schaalvoordelen die anders onmogelijk zouden zijn. Van weten welke methode u het meeste rendement oplevert, om zo verspilling van uitgaven te beperken, tot automatisering efficiënt verbeteren; outsourcing kan u helpen om waarde uit uw wervingsproces te halen.

Toegewijde ondersteuning om aan de budgetbehoeften te voldoen

Velen denken dat de grootste besparingen worden bereikt wanneer u voor het eerst uw outsourcing-oplossing implementeert, maar dat hoeft niet het geval te zijn. De inkoop- en HR-teams streven er altijd naar om effectiever te zijn, dus als het gaat om het beoordelen van uw bestaande leverancier, kan het lonen om te zien wat een nieuwe aanpak zou kunnen bieden.

Het resultaat

Door een toegewijd resourceteam te leveren, offsite in één van onze lokale Hays kantoren, ondersteund door compliance, audit, analytics en 3SS support van ons shared service center, zijn we erin geslaagd de kosten van een klant in de publieke sector met 50% te verminderen ten opzichte van hun vorige provider.

Doordat we werken in diverse vakgebeiden is onze neutrale MSP leverancier gebaseerd op een vaste prijs, die dankzij onze efficiënte aanpak ook lager is dan wat hun vorige leverancier aanbood.

Maandelijkse rapporten, ondersteund door kwartaaloverzichten, stellen ??de klant in staat om de serviceprestaties en hun besparingen constant te volgen, om ontwikkeling van de dienstverlening mogelijk te maken en om te bepalen waar verdere besparingen kunnen worden gerealiseerd.


Kosten verlagen met reorganisatie

Reorganisatie, een woord dat angst in het hart van een bedrijf verspreidt. Als een van de meest traumatische gebeurtenissen die een medewerker kan ervaren is het vaak een van de ergste taken die de HR-teams moeten uitvoeren, vooral als het enkel gezien wordt als een kostenbesparende oefening. De negatieve effecten kunnen echter worden verminderd door overbodige werknemers en zij die overblijven met gevoel te behandelen. Een doeltreffende reorganisatie is slechts één van de vele methoden die de impact kan verzachten. Het kan echter een lastige situatie zijn wanneer dit gedaan moet worden naast uw dagelijkse werk. Soms kan iemand, die op afstand staat, het proces verlichten. Toen het HR-team van één van onze grootste klanten in de bancaire sector werd geconfronteerd met een reoganisatie, en zij de herverdeling van bestaande werknemers die dreigden ontslagen te worden moesten managen, richtten zij zich tot Hays.

Ons team heeft het bestaande resourcingproces binnen de bank grondig geëvalueerd en dit opnieuw in kaart gebracht om hier proactieve herverdeling in op te nemen. Zodra een werknemer werd geïdentificeerd die dreigde ontslagen te worden, werden ze geïnterviewd om hun vaardigheden, voorkeuren, gewenste locatie en het huidige pakket vast te stellen. Ze werden vervolgens toegevoegd aan een interne talentpool, wat betekende dat eerst zij werden gecontacteerd over passende rollen, voordat er met extern talent contact werd opgenomen.

Het resultaat

We bleven in contact met elk individu en zorgden voor regelmatige communicatie, boden advie, begeleiding en coaching om de overgang te vergemakkelijken. Gedurende 24 maanden hebben we 1.800 mensen opnieuw geplaatst, waarbij de laatste 65 herplaatsingen een besparing van £ 2 miljoen aan ontslagkosten opleverde.


Een hoofdleverancier voor waardeverhoging

Zorgen dat één van de toonaangevende wereldwijde steden in beweging blijft is geen eenvoudige prestatie. De kosten laag houden terwijl alles in beweging blijft, is onderdeel van het wergebied. In een poging om dit voor elkaar te krijgen heeft een lokale overheidsinstantie besloten hun werving te versterken met een hoofdleverancier-overeenkomst (Master vendor agreement). De visie was om de uitgaven aanzienlijke te verminderen, waarbij een transparant en naadloos proces werd gewaarborgd en de druk op het eigen personeel werd verminderd.

Na een competitieve aanbesteding hebben zij Hays tot hun gekozen partner benoemd om al hun vaste en tijdelijke werving die via externe aanbieders wordt uitgevoerd te consolideren.

Aanvankelijk werden aparte tenders uitgezet voor Professionele, Administratieve en IT-disciplines. Zij realiseerden zich echter al snel dat nog meer waar voor hun geld kon worden bereikt door Hays te benoemen als dienstverlener voor alle drie de vaardigheden, verantwoordelijk voor alle tijdelijke recruitment en externe vaste recruitingcampagnes die niet intern werden geleverd, waarbij £ 70 miljoen aan mogelijke arbeidsuitgaven werd beheerd per jaar.

Dit omvat een on-site team van medewerkers, geïntegreerd met de lokale overheidsorganisatie. Verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun HR-processen worden opgevolgd, beheren deze geïntegreerde teamleden de relatie met lijnmanagers om nauwkeurigheid, tijdigheid en kwaliteit van kandidaten in het wervingsproces te verzekeren, om een consistent hoge kwaliteit van de uitkomst van de inhuur te handhaven.

Het resultaat

Dit heeft geleid tot een direct source rate van 95%, naast een driedaagse doorlooptijd voor aaanvragen vanuit de applicatie.

Het belangrijkste was dat de kostenbesparingen aanzienlijk waren en in het eerste jaar meer dan £ 4 miljoen opleverden.


Het maken van een talentpool om kasreserves op te bouwen

Vaak wenden MSP-kopers zich tot ons om hen te helpen bij het beheer van hun toenemende uitgaven voor contractors, om zichtbaarheid te vergroten, controle te krijgen, risico's te verminderen, kandidaten van betere kwaliteit te krijgen en natuurlijk kostenbesparingen. Een Australische energiepionier bevond zich in deze situatie door een groeiend aantal contractors.

Zij stelden Hays aan als verantwoordelijke voor het end-to-end management van directe en inkoop voor derden, onboarding en payprolling van alle tijdelijke medewerkers in het hele land. Deze omvatten alle tijdelijke opdrachten in alle HR-afdelingen inclusief professionele, technische en administratieve rollen, zowel op kantoor als in de buitendienst.

Bij de go-live was het tijdelijke personeelsbestand 180 man sterk en heeft op zijn hoogtepunt 550 bereikt. Om de 24-uurs responstijd en de kostenvermindering te verzekeren, zorgde Hays ervoor dat ze voor de gasproducent talentpools opbouwden en beheerden door:

  • Kandidaten met relevante vaardigheden en culturele overeenkomsten te identificeren
  • Sociale media initiatieven
  • Kandidaten uit permanente wervingscampagnes en carrièresites inzetten
  • Pre-screening van kandidaten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan vaardigheden en culturele vereisten
  • Te zorgen voor regelmatig contact met de talentpool, waardoor de gegevens van kandidaten kunnen worden bijgewerk
     

Het resultaat

Kostenbesparingen van ongeveer 1,8 miljoen dollar behaald tijdens de eerste overdracht van alleen contractors.


Een directe bron van besparingen

Een meervoud aan leveranciers, niet-compliant, slechte tariefstransparantie, inconsistente ervaringen met tijdelijke krachten en wisselende niveaus in bekwaamheid van de hiring manager. Het is geen verrassing dat veel grote bedrijven zich keren tot een MSP om de zichtbaarheid en controle van hun tijdelijke personeel te verbeteren. Met name gezien de impact op de kosten.

In de zoektoch naar een verbeterde controle richtte een toonaangevende private bank zich tot Hays Talent Solutions. De oplossing? Een verbeterde Managed Service Provider (MSP), met toegewijde sourcing via leveringsteams op meerdere locaties, een Contractor Management Office (CMO) als aanvulling op onze VMS 3 Story Software (3SS).

Het resultaat

Met volledige 'Procure to Pay'-verantwoordelijkheden hebben we het aantal tijdelijk werkers dat via derden werd betrokken teruggebracht tot minder dan 10%.

Toezicht houdend op directe inkoop, leveranciersbeheer door derden, compliance, levering en beheer van de VMS, onboarding, inductie, payroll en off-boarding, hebben we hen jaarlijkse een besparingen van 7,5% van de uitgaven geleverd, ondanks een stijging van 30% in tijdelijk personeel. Evenals het leveren van voordelen, zoals het verhogen van compliance-niveaus van 50 tot 100%.


Het verenigen van leveranciers om kosten te verlagen

U kent het vast wel; u zoek naar een bepaald product en ziet u steeds meer verschillende leveranciers die kunnen voldoen aan uw behoeften waardoor een totaal nieuwe wereld zich voor u kan openen. Het is dus begrijpelijk dat u, als één van 's werelds toonaangevende leveranciers van post en logistieke diensten, met meer dan 500.000 medewerkers in meer dan 200 landen en regio's, gemakkelijk kan eindigen met een vrij groot aantal recruitment leveranciers.

Het veroorzaakte voor de logistiek- en communicatiegigant echter een probleem. Hoge administratiekosten, gebrek aan transparantie en als gevolg daarvan vaak te hoge directe en indirecte kosten.

In een poging hun bedrijfsprocessen te stroomlijnen en hun jaarlijkse uitgaven te verminderen, besloten zij dat ongeveer 150 bestaande niet-strategische leverancier, alsmede nieuwe leveranciers, gebundeld, georganiseerd, gecoördineerd, besteld en gefactureerd moesten worden via een Managed Service Provider.

Het resultaat

Door het bundelen van niet-strategische IT- en managementdiensten is het aantal leveranciers verminderd en is de stabiliteit op lange termijn bereikt. Bovendien heeft de Duitse post- en logistieke groep een snellere toegang tot specialisten als het gaat om het aanschaffen van diensten, evenals een beter overzicht van de huidige ontwikkelingen in de markt. Dit aangezien de maandelijkse rapportage van Hays alle noodzakelijke feiten en informatie bevat die verdere optimalisatie en besparingen identificeert.

Head of Department Services Duitsland zei: "Door maatregelen die in samenwerking met Hays zijn geïntroduceerd, hebben we al aanzienlijke kosten- en efficiëntiebesparingen gerealiseerd. Samen met Hays zoeken we steeds meer mogelijkheden voor optimalisatie en onderzoeken we voortdurend of -en waar- we onze activiteiten kunnen vestigen in andere landen en productgroepen.”